سیستم ترمز مترو

زیر دسته بندی محصول: سیستم ترمز مترو
دسته بندی محصول: مجموعه ترمز ادوات ریلی

درباره محصول

شرکت فناوریهای ریلی مپنا براي انواع واگن هاي مترو سیستم کامل ترمز طراحی و تامین می نماید. این سیستم ترمز  بر روی یک پانل واحد قرار گرفته و توسط واحد کنترل ترمز (BCU)  کنترل می گردد. هر واگن شامل یک واحد ترمز و یک واحد کنترل کننده ترمز مخصوص خود می شود و تمام واحدهای کنترل کننده ترمز نیز با هم در ارتباط می باشند. این سیستم ترمز متناسب با نوع واگن‌ها تفاوتهایی در تجهیزات داشته ولی در کل تفاوت چندانی در مکانیزم آنها وجود ندارد. داخلی سازی این محصول توسط شرکت فناوریهای ریلی مپنا  به روش مهندسی معکوس از برنامه های آتی شرکت می باشد. در حال حاضر براي پروژه آتی خود در حال برنامه ریزي، طراحی و تدارك تامین سیستم ترمز براي یکصد و پنجاه واگن مترو  می باشد

افزودن نظر
لطفا منتظر بمانید . . .