پروژه های انجام شده

سیستم ترمز و مجموعه خشک‌کن هوای فشرده لکوموتیو باری (MAP24)

مشخصات پروژه:

 1. تأمیـن 25 سیستم ترمـز
 2. ساخت 18 دستگاه مجموعه خشک‌کن هواي سیستم ترمز
 3. سیم‌کشی و مونتاژ برق لکوموتیو

سیستم ترمز و تهویه مطبوع لکوموتیو ایران سفیر (SIEMENS ER24PC)

مشخصات پروژه:

 1. تامین 150 دستگاه سیستم کامل ترمز (30 دستگاه به صورت CBU و تعداد 120 دستگاه به صورت CKD)
 2. تامین 150 ست سیستـم تهویـه مطبوع
 3. سیم کشی و مونتاژ سیستم کامل برق لکوموتیو

تامین سیستم تهویه مطبوع واگن‌‍‌های مسافری شرکت پلور سبز

مشخصات پروژه:

 1. تامین سیستم تهویه مطبوع
 2. تامین قطعات یدکی مورد نیاز و بهبود عملکرد آن

سیستم ترمز لکوموتیو تونلی

مشخصات پروژه:

 1. تامین سیلندرهای سیستم ترمـز

پروژه های در حال اجرا

سیستم ترمز لکوموتیو آلستوم (AD43C)

مشخصات پروژه:

تعمیر و بازسازی سیستم ترمز لکوموتیو باری آلستوم 

سیستم ترمز لکوموتیو ایران سفیر (SIEMENS ER24PC)

مشخصات پروژه:

 1. طراحی، ساخت و تامین سیستم ترمز
 2. تعمیر و نگهداري سیستم هاي ترمـز و تهویــه مطبوع (خدمات پس از دوره گارانتی)

خشک‌کن هوای فشرده، سیستم ترمز و تهویه مطبوع لکوموتیو باری (MAP24-1)

مشخصات پروژه:

 1. طراحی، ساخت و تامین سیستم ترمز
 2. طراحی و ساخت سیستم تهویـه مطبـوع کابیـن راننـده
 3. ساخت مجموعـه خشـک کن هــواي فشــرده
 4. مونتاژ سیـم بندي و سیستم کامـل الکتریکــال لکوموتیو به صورت پیش مونتاژ

پروژه ها

سیستم ترمز و مجموعه خشک‌کن هوای فشرده لکوموتیو باری (MAP24)

سیستم ترمز و تهویه مطبوع لکوموتیو ایران سفیر (SIEMENS ER24PC)

تامین سیستم تهویه مطبوع واگن‌‍‌های مسافری شرکت پلور سبز

سیستم ترمز لکوموتیو تونلی

سیستم ترمز لکوموتیو آلستوم (AD43C)

-

سیستم ترمز لکوموتیو ایران سفیر (SIEMENS ER24PC)

-

خشک‌کن هوای فشرده، سیستم ترمز و تهویه مطبوع لکوموتیو باری (MAP24-1)

-

لطفا منتظر بمانید . . .