تهویه مطبوع لکوموتیو آلستوم

سیستم تهویه پیش رو در واقع سیستم بهینه سازی شده تهویه لکوموتیوهای آلستوم می‌باشد که با توجه به ایرادات فنی مشاهده شده در سیستم‌های قبلی، ایده بهینه سازی آن ایجاد و ساخت آن در شرکت فناوری‌های ریلی مپنا آغاز شدسیستم تهویه پیش رو در واقع سیستم بهینه سازی شده تهویه لکوموتیوهای آلستوم می‌باشد که با توجه به ایرادات فنی مشاهده شده در سیستم‌های قبلی، ایده بهینه سازی آن ایجاد و ساخت آن در شرکت فناوری‌های ریلی مپنا آغاز شدسیستم تهویه پیش رو در واقع سیستم بهینه سازی شده تهویه لکوموتیوهای آلستوم می‌باشد که با توجه به ایرادات فنی مشاهده شده در سیستم‌های قبلی، ایده بهینه سازی آن ایجاد و ساخت آن در شرکت فناوری‌های ریلی مپنا آغاز شد

بیشتر بخوانید...

محصولات

لطفا منتظر بمانید . . .