پروژه های انجام شده

سیستم ترمز و مجموعه خشک‌کن هوای فشرده لکوموتیو باری (MAP24)

  1. تأمیـن 25 دستگاه سیستم ترمـز
  2. ساخت 18 دستگاه مجموعه خشک‌کن هواي سیستم ترمز
  3. سیم‌کشی و مونتاژ برق لکوموتیو

سیستم تهویه مطبوع واگن‌‍‌های مسافری شرکت پلور سبز

  1. تامین سیستم تهویه مطبوع
  2. تامین قطعات یدکی مورد نیاز و بهبود عملکرد آن

سیستم ترمز لکوموتیو تونلی

تامین سیلندرهای سیستم ترمـز

سیستم ترمز و تهویه مطبوع لکوموتیو ایران سفیر (SIEMENS ER24PC)

  1. تامین 150 دستگاه سیستم کامل ترمز (30 دستگاه به صورت CBU و تعداد 120 دستگاه به صورت CKD)
  2. تامین 150 ست سیستـم تهویـه مطبوع
  3. سیم کشی و مونتاژ سیستم کامل برق لکوموتیو

پروژه های در حال اجرا

سیستم ترمز لکوموتیو ایران سفیر (SIEMENS ER24PC)

1-تامین سیستم  ترمز

2-تعمیر و نگهداري سیستم هاي ترمـز و تهویــه مطبوع (خدمات پس از دوره گارانتی)

خشک‌کن هوای فشرده، سیستم ترمز و تهویه مطبوع لکوموتیو باری (MAP24)

1. طراحی، ساخت و تامین سیستم  ترمز

2. طراحی و ساخت سیستم تهویـه مطبـوع کابیـن راننـده

3. ساخت  مجموعـه خشـک کن هــواي فشــرده

4. مونتاژ سیـم بندي و سیستم کامـل الکتریکــال لکوموتیو به صورت پیش مونتاژ

تمام پروژه ها

سیستم ترمز لکوموتیو ایران سفیر (SIEMENS ER24PC)

سیستم ترمز و مجموعه خشک‌کن هوای فشرده لکوموتیو باری (MAP24)

خشک‌کن هوای فشرده، سیستم ترمز و تهویه مطبوع لکوموتیو باری (MAP24)

طراحی، ساخت و تامین سیستم  ترمز، تهویـه مطبـوع ، مجموعـه خشـک کن هــواي فشــرده، مونتاژ سیـم بندي و سیستم کامـل الکتریکــال لکوموتیو به صورت پیش مونتاژ

سیستم تهویه مطبوع واگن‌‍‌های مسافری شرکت پلور سبز

سیستم ترمز لکوموتیو تونلی

سیستم ترمز و تهویه مطبوع لکوموتیو ایران سفیر (SIEMENS ER24PC)

سیستم ترمز لکوموتیو آلستوم (AD43C)

لطفا منتظر بمانید . . .