تاریخچه

تاریخچه

 

 • 1388 آغاز به کار شرکت مپنا فوله پارس با مشارکت بخش ریلی شرکت مپنا و شرکت فوله فرانسه
 • 1391 تاُمین سیستم ترمز لکوموتیو مسافری ایران سفیر (SIEMENS ER24PC)
 • 1392 تاُمین سیستم تهویه مطبوع واگن مسافری پلور سبز
 • 1395 خرید شرکت فوله فرانسه توسط شرکت وبتک و تغییر مالکیت بخشی از شرکت
 • 1395 تاُمین سیستم ترمز لکوموتیو MAP24
 • 1397 خرید کامل شرکت توسط بخش ریلی مپنا و تغییر نام شرکت به فناوری­های ریلی مپنا
 • 1399 تاُمین و ساخت سیستم ترمز لکوموتیو MAP24-1
 • 1399 تعمیر و بازسازی سیستم ترمز لکوموتیو  ALSTOM AD43C
 • 1400 طراحی و ساخت درب مترو
 • 1400 طراحی و ساخت سیستم تهویه لکوموتیو 
 • 1400 طراحی و ساخت سیستم ترمز لکوموتیو 
 • 1400 طراحی و ساخت سیستم تهویه واگن مسافری 
 •  

لطفا منتظر بمانید . . .