تجهیزات تست

خلاصه متن
access_time 1400/6/23
remove_red_eye 5403 بازدید

به منظور حصول اطمینان از کیفیت مطلوب، عملکرد کلیه محصولات این شرکت با استفاده از تجهیزات پیشرفته و منحصر به فرد بررسی و کنترل می‌گردد. تجهیزات تست شرکت فناوریهای ریلی مپنا عبارتند از:

 تست اتوماتیک اجزاي پانل ترمز (MULTI ban Test Bench)

تست اتوماتیک شیرهاي پنوماتیک ترمزي با دبی هواي بالا (DIGI Tec. Test Bench)

تست اتوماتیک انواع سیلنـــدر (ABC ban Test Bench)

تست اتوماتیک کانال به کانال و جزئی سیستم (BCU Test Bench)

تست عملکرد سیستم ترمز به صورت یکپارچه (Braking Panel Test Bench)

تست عملکرد سیستـم تامیـن هـواي فشـرده (AGTU Test Bench)

تست انواع سیلندر و کلیپــر سیستم ترمــز (BFC Test Bench)

تست تهویه مطبوع (HVAC Test Bench)

لطفا منتظر بمانید . . .