تاریخچه ی شرکت

تاریخچه ی شرکت

شرکت فناوري هاي ریلی مپنا (مشــــارکتی ریلی مپنا فوله پارس سابق) ، در دي ماه 1388 تاسیس و در سال 1389 در محل کارخانه مپنا لکوموتیو در شهر کرج آغاز به کار کرد. این شرکت تاکنون در زمینه تامین سیســـتم هاي ترمز لکوموتیو‌هاي باري ومسافري ، واگن هاي مترو ، انجام خدمات اورهال سیستم هاي ترمز، تامین تهویه مطبوع واگن هاي مسـافري فعالیت داشته است. در سال هاي اخیر با توجه به محدودیت هاي ایجاد شده، داخلی سازي تجهیزات ناوگان ریلی با اولویت سیستم ترمز، درب و تهویه در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

لطفا منتظر بمانید . . .